Зміни до порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. В чому вони полягають ?


 

08 грудня 2017 року набув чинності Наказ Міністерства юстиції №3851/5 від 04.12.2017 року, яким затверджено зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.

Звертаємо увагу на основні зміни, що полягають у наступному:

  • внесені зміни у підпункт 1.8, пункту 1, глави 2, розділу 2, в якому, для перевірки відсутності прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на користування відчужуваними житловим будинком замість довідки про склад сім’ї  нотаріус буде вимагати заяву відчужувача»;
  • підпункт 1.18, пункту 1, глави 2, розділу 2, доповнено абзацем, який визначає, що висновок про вартість майна повертається особам, що його подали, а у справах нотаріуса залишається копія даного висновку;

— в ряді пунктів Порядку слово «інвалідам» замінено словами «особам з інвалідністю», що узгоджується зі змінами до законодавчих актів України щодо соціального захисту осіб з інвалідністю;

— в главу 10 розділу ІІ були внесені зміни щодо порядку встановлення місця реєстрації/останнього місця проживання спадкодавця. Крім того доповнено положення даної глави приписами щодо порядку передання спадкової справи від одного нотаріуса до іншого.

— в пункті 3.22 пункту 3 глави 10 розділу ІІ врегульовано підстави за якими нотаріус визначає чи було місце проживання спадкоємця зареєстровано за однією адресою зі спадкодавцем.

— також було змінено визначення моменту з якого відраховується п’ятирічний строк заборони на відчуження майна особи, оголошеної померлою. Так замість моменту видачі свідоцтва про право на спадщину, зараз п’ятирічний строк відраховується з моменту відкриття спадщини на майно особи, оголошеної померлою;

— Розділ ІІ було доповнено новою главою 15-1 в якій визначений порядок накладення та зняття заборони щодо відчуження грошових сум. Зокрема врегульовано накладення заборони щодо відчуження грошових сум, що будуть зараховані заявником публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій товариства, на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

 


Юрист ООО «ЮКК «Де-юре»
Топор Иван Викторович